Účastníkom opatrovateľského kurzu poskytujeme prednášky z opatrovateľského kurzu a video prednášky na CD bez poplatkov.

Prednášky z opatrovateľských kurzov poskytujeme v 3 formách:

  1. písomné materiály v elektronickej podobe, zdarma pre účastníkov kurzu,
  2. video prednášky cez internet, vhodné na rýchle prezeranie v počítači, zdarma pre účastníkov kurzu
  3. video prednášky na 3 DVD, profesionálne nahrané prednášky na DVD v plnej kvalite si môžete doma prezerať na dvd prehrávačoch, počítačoch atď. DVD sú spracované vo vysokom rozlíšení a plnej kvalite. DVD Vám ponúkame za symbolický poplatok. Za nízky poplatok poskytujeme aj sylaby v tlačenej podobe.

Každá z foriem Vám pomôže sa veľmi kvalitne pripraviť na záverečnú skúšku z kurzu.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774