Prihláste sa na opatrovateľský kurz a využite možnosť uplatnenia si rôznych zliav. Tie sa vzťahujú k úhrade zálohy za opatrovateľský kurz.

Ako zaplatiť za opatrovateľský kurz?

  1. bankovým prevodom na účet BM Centrum, s. r. o., číslo účtu: Fio banka, IBAN:SK61 8330 0000 0020 0216 8914
  2. poštovou poukážkou typu "H" s adresou spoločnosti: BM WORK AGENCY, Legionárska 25, 911 01 Trenčín
  3. v hotovosti v našej kancelárii BM Centrum, s. r. o., Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Pozn.:

  • do kolónky Správa pre prijímateľa: uveďte Vaše meno a skratku mesta,  kde chcete kurz absolvovať: VZOR: „Vaše meno- TN “  napr.: „ Mária Kováčiková- TN“

Je možné opatrovateľský kurz platiť na splátky?

  1. Jednorázová platba: Najneskôr v deň začatia opatrovateľského kurzu môžete uhradiť kurzovné v plnej výške, z ktorého Vám môže byť v prípade splnenia podmienok pre zľavy daná zľava spolu so zálohou odrátaná.
  2. Splátky: Ak Vám viac vyhovuje rozdelenie kurzovného za opatrovateľský kurz, môžete ho uhradiť aj na splátky bez navýšenia. V tom prípade je v deň začatia kurzu potrebné uhradiť najmenej 150 € ako prvú splátku. Druhú splátku za kurz opatrovania je potrebné uhradiť najneskôr v deň záverečnej skúšky. 

 

Kontakty

BM Centrum, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmcentrum.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.