Kurz opatrovania BM podporuje: ADOS FLORENCE

Poskytuje odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí:

  • po nemocničnej liečbe
  • pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie
  • chronicky chorým a imobilným
  • pre rizikové skupiny obyvateľstva (onkologicky chorí, kardiaci, diabetici a pod.)
  • pre klientov ktorí preferujú domáce prostredie pred nemocnicou

Kontakty:

ADOS FLORENCE, s.r.o.
Kollára 27
91501 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 0905/862 757, 0903/042 616
email: adosflorence@atlas.sk

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774