Kurz opatrovania detí

Kurz opatrovania detí organizujeme od júla 2017 v rozsahu 230 hodín, s akreditáciou od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Kurz opatrovania detí je určený pre každého kto rád pracuje s deťmi, pre osoby, ktoré chcú pracovať v jasliach - v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov, príp. aj o deti do 6 rokov s nepriaznivým zdravotným stavom. S kurzom opatrovania detí si budete môcť otvoriť živnosť a poskytovať starostlivosť deťom do 3 rokov. Podmienkou účasti na  kurze opatrovania detí je mať ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, výnimka platí pre osoby, ktoré k 28.02.2017 dovŕšili najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 poskytovali starostlivosť deťom, ako zárobkovú činnosť, najmenej 3 roky.

Kurz opatrovania detí jeho forma a rozsah

Kurz opatrovania detí realizujeme v dennej aj večernej forme. Pri plánovaní kurzu opatrovania detí sa vždy snažíme prispôsobiť výuku tak, aby bola vhodná pre každého účastníka kurzu opatrovania detí. Kurz opatrovania detí je rozdelený na viacero častí. Kurz opatrovania detí sa začína teoretickou a praktickou časťou, následne absolvujete prax-odbornú stáž v rozsahu 74 vyučovacích hodín v zariadeniach poskytujúcich starostlivosť o deti do 3 rokov alebo v zariadeniach s charakterom jaslí.

Kurz opatrovania detí a jeho obsah

Kurz opatrovania detí je rozdelený na teoretickú časť a praktickú časť a je rozdelená do viacerých blokov, zameraných na pedagogiku, cvičenia s deťmi, mobilitu detí, opatrovateľské techniky, prvú pomoc pri dusení detí, prvú pomoc pri bezvedomí dieťaťa, príp. ďalších poranení, náuku o hygiene, výžive, psychológiu a pod. V rámci praxe-odbornej stáže kurzu opatrovania detí si osvojíte svoje poznatky z prednášok a získate nové skúsenosti ako prebieha deň v jasličkách. 

Kurz opatrovania detí a záverečná skúška

Kurz opatrovania detí  sa po absolvovaní teoretickej, praktickej časti a praxe-odbornej stáže v jasličkách končí záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z písomného testu a ústnej odpovedi. Po úspešnom absolvovaní oboch častí záverečnej skúšky kurzu opatrovania detí získate osvedčenie o absolvovaní kurzu opatrovania detí v rozsahu 230 hodín. Osvedčenie Vám platí na dobu neurčitú.

Kurz opatrovania detí, mestá a termíny kurzu

Kurzy opatrovania detí realizujeme po celom Slovensku. Podrobnejší rozpis miest ako aj termínov nájdete na našej stránke www.kurzopatrovaniadeti.sk

Kurz opatrovania detí a jeho cena

Základná cena kurzu opatrovania detí je 489€. Z tejto sumy je možné si uplatniť rôzne zľavy.

 • Kniha Nemčina pre opatrovateľky alebo CD Nemčiny pre opatrovateľky zdarma pre tých, ktorí uhradia poplatok za opatrovateľský kurz pred jeho začiatkom,
 • 15 € zľava pre tých, ktorí uhradia zálohu alebo celý kurz najneskôr 7 dní pred jeho začatím**,
 • Zľava 20 € pre toho, kto na rovnaký termín kurzu odporučí iného záujemcu a ten na kurz nastúpi, meno odporučiteľa potrebné uviesť pri prihlásení*,
 • Cena 249 € pre toho, kto na rovnaký termín kurzu odporučí 2 a viac záujemcov a tí na kurz nastúpia, meno odporučiteľa potrebné uviesť pri prihlásení*,
 • 10 € zľava pre nezamestnaných evidovaných na úrade práce a pre ženy na materskej dovolenke**,
 • zdarma prednášky z kurzu opatrovania detí a okruhy na záverečnú skúšku pre každého účastníka,
 • zľava pre účastníkov kurzu na kúpu jednej knihy Nemčina pre opatrovateľky a CD Nemčiny
 • * označené zľavy nie je možné kombinovať

Zľavy sa vzťahujú na účastníkov, ktorí uhradili 20 € zálohu pred začatím kurzu.

Kurz opatrovania detí, Zručnosti pre trh práce alebo kurz zdarma

Kurz opatrovania detí by ste radi absolvovali cez Úrad práce? Ste evidovaný na Úrade práce? Neváhajte a prihláste sa u nás na kurz opatrovania detí a vystavíme Vám tlačivo spojené s novým projektom - Zručnosti pre trh práce, s ktorým môžete absolvovať kurz úplne ZADARMO. Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky, emailom alebo osobne u nás v kancelárií.

Kurz opatrovania detí u nás Vám ponúka

 • skúsení a kvalifikovaní lektorský tím pre opatrovanie detí
 • intenzívna forma výuky (denná, večerná) prináša rýchle výsledky
 • prax-odborná stáž vo Vami vybranom zariadení /jasliach, ponúka maximálnu flexibilitu
 • kvalitná výuka od overených a odborných lektorov
 • osvedčenie o absolvovaní kurzu opatrovania detí
 • možnosť uplatniť sa trhu práce ako opatrovateľ/ka detí

Kontakty

BM Centrum, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmcentrum.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.