Opatrovateľský kurz v kombinovanej forme a v rozsahu 230 hodín

Opatrovateľský kurz sa snažíme vždy prinášať v atraktívnej, rýchlej a kvalitnej forme kurzu. Kurz opatrovania je prispôsobený tak, aby spĺňal nevyhnutné podmienky a zároveň bol atraktívnym pre budúce opatrovateľky a opatrovateľov. Opatrovateľský kurz organizujeme od roku 2010 a vieme ho nastaviť tak, aby bol čo najviac flexibilný a zaujímavý.

Kombinovaná forma výuky umožňuje absolvovať opatrovateľský kurz za cca 5-6 týždňov. Opatrovateľský kurz v kombinovanej forme výuky je tou najrýchlejšou formou ako sa dá kurz opatrovania absolvovať.

Opatrovateľský kurz v kombinovanej forme výuky obsahuje tieto časti:

  1. Prednášky
  2. Samoštúdium z podkladov, ktoré Vám poskytneme
  3. Prax
  4. Skúška

Prednášky z opatrovateľského kurzu sú pod vedením lektorského zboru, ktorý spĺňa kvalifikačné a praktické podmienky. V opatrovateľskom kurze sú skúsení a odborne znalí lektori. Veríme, že stretnutia s lektormi z opatrovateľského kurzu budú pre Vás príjemné a obohacujúce. Lektorský zbor opatrovateľského kurzu je charakteristický profesionálnym prístupom a ochotou.

Samoštúdium opatrovateľského kurzu je maximálne flexibilné. Disponujeme materiálmi z opatrovateľského kurzu v rôznych podobách. Budete si teda môcť vybrať takú formu samoštúdia, ktorá Vám najviac vyhovuje. K dispozícii dávame širokú škálu materiálov, aj nad rámec opatrovateľského kurzu. Obsahové zameranie na skúšku z opatrovateľského kurzu je samozrejmosťou.

Prax opatrovateľského kurzu je zameraná na overenie získaných teoretických poznatkov v praxi. Počas opatrovateľského kurzu spolupracujeme so zariadeniami sociálnych služieb po celom území Slovenska. V ponuke máme stovky zariadení s možnosťou výkonu praxe z kurzu opatrovania. Všetky informácie k praxi z opatrovateľského kurzu ako je rozsah, termíny, miesto a zameranie Vám poskytnem na začiatku výuky. Ak máte preferované miesto výkonu praxe odporúčame sa o tejto možnosti informovať u nás v kancelárii.

Skúška z opatrovateľského kurzu je logickým zavŕšením celého kurzu opatrovania. Je možné sa jej zúčastniť po absolvovaní predchádzajúcich častí opatrovateľského kurzu a splnení ďalších podmienok. Opatrovateľský kurz je ukončený testom a ústnou skúškou.

Opatrovateľský kurz v kombinovanej forme výuky je dlhodobo najobľúbenejšou formou kurzu opatrovania. Budúce opatrovateľky a opatrovatelia sa pri tejto forme vedia lepšie flexibilnejšie venovať vzdelávaniu a práci zároveň. Opatrovateľský kurz Vám poskytne rýchlu rekvalifikáciu a možné uplatnenie v praxi.

Tešíme sa na Vás!  

Kontakty

BM Centrum, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmcentrum.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.