Opatrovateľské kurzy v našej ponuke sú určené pre všetkých, ktorí chcú získať znalosti v oblasti profesionálnej opatrovateľskej starostlivosti. Každému vyhovuje iný spôsob štúdia, preto si u nás môžete vybrať opatrovateľský kurz zo všetkých dostupných foriem presne podľa Vašich potrieb.

Opatrovateľský kurz ponúkame v týchto formách:

1. ďiaľková - externá - dištančná forma opatrovateľského kurzu

Externá - diaľková forma opatrovateľského kurzu je najrýchlejšia forma vzdelávania. Táto forma opatrovateľského kurzu sa skladá z teoretickej a praktickej časti a je zakončená záverečnou skúškou. V rámci teoretickej časti opatrovateľského kurzu budete mať k dispozícií podrobné študijné materiály, ktoré môžete študovať v pohodlí Vášho domova. Študijné materiály, ktoré Vám v rámci opatrovateľského kurzu poskytneme obsahujú komplexné poznatky potrebné pre úspešné absolvovanie kurzu opatrovania. Praktická časť opatrovateľského kurzu sa realizuje v partnerských zariadeniach sociálnych služieb, kde svoje získané poznatky môžete overiť v praxi.  Opatrovateľský kurz je ukončený záverečnou skúškou a výstupom kurzu opatrovania je certifikát. Certifikáty vystavujeme v SJ a NJ, prípadne aj v iných jazykoch.

2. denná forma opatrovateľského kurzu

Denná forma opatrovateľského kurzu pozostáva z teoretickej a praktickej časti a je zakončená záverečnou skúškou. Teoretická časť kurzu opatrovania je realizovaná denne v čase od 8:00 – 15:00. Praktická časť opatrovateľského kurzu sa realizuje v partnerských zariadeniach sociálnych služieb. Výhodou dennej formy opatrovateľského kurzu je možnosť dohodnúť si výkon praxe individuálne priamo v zariadení sociálnych služieb, tak ako Vám to vyhovuje. Trvanie opatrovateľského kurzu v dennej forme štúdia je cca 4 týždne. Opatrovateľský kurz je ukončený záverečnou skúškou a výstupom kurzu opatrovania je certifikát. Certifikáty vystavujeme v SJ a NJ, prípadne aj v iných jazykoch.

3. večerná forma opatrovateľského kurzu

Večerná forma opatrovateľského kurzu pozostáva z teoretickej a praktickej časti a je zakončená záverečnou skúškou. Teoretická časť kurzu opatrovania je na rozdiel od dennej formy opatrovateľského kurzu realizovaná vo večerných hodinách v čase 16:00 – 20:00. Praktická časť opatrovateľského kurzu sa realizuje v partnerských zariadeniach sociálnych služieb. Výkon praktickej časti opatrovateľského kurzu je tiež možné dohodnúť si individuálne priamo v zariadení sociálnych služieb, tak ako Vám to vyhovuje. Opatrovateľský kurz je ukončený záverečnou skúškou a výstupom kurzu opatrovania je certifikát. Certifikáty vystavujeme v SJ a NJ, prípadne aj v iných jazykoch.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.