Opatrovateľský kurz, ktorý využijú opatrovateľky doma aj v zahraničí

Opatrovateľský kurz, ktorý naša spoločnosť zabezpečuje, je akreditovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Opatrovateľský kurz ponúkame v rozsahu 230 vyučovacích hodín, čo presahuje zákonné požiadavky na prácu opatrovateľky. Opatrovateľský kurz potrebný pre pracujúce opatrovateľky ponúkame v najvyššej kvalite, na celom území Slovenska a to v najkratšom možnom čase. Opatrovateľský kurz vo Vašom meste pre Vás pripravujeme v pravidelných intervaloch, v najnižších cenách a hlavne profesionálne.

Opatrovateľský kurz a jeho formy:

 1. Externá/ďiaľková forma opatrovateľského kurzu - najobľúbenejšia, najflexibilnejšia, najrýchlejšia a najvyhľadávanejšia forma kurzu, Výuka prebieha jeden krát týždenne, súbežne sa počas opatrovateľského kurzu vykonáva praktická časť, ktorá je prepojená s teoretickou časťou. Táto forma kurzu umožňuje všetkým účastníkom opatrovateľského kurzu absolvovať ho podľa svojich časových možností. Výuku opatrovateľského kurzu sa snažíme prispôsobovať časovým možnostiam účastníkov. Opatrovateľský kurz v najvyššej kvalite, za najkratší možný čas.

 2. Denná forma opatrovateľského kurzu - výuka prebieha každý deň od ranných hodín. Po ukončení teoretickej časti opatrovateľského kurzu nastupuje časť praktická. Opatrovateľský kurz v tejto forme neumožňuje prispôsobiť výuku a prax časovým možnostiam návštevníka kurzu opatrovania.
 3. Večerná forma opatrovateľského kurzu - opatrovateľský kurz prebieha podobne ako v prípade dennej formy s tým rozdielom, že výuka opatrovateľského kurzu je realizovaná vo večerných hodinách. Opatrovateľský kurz vo večernej forme je najdlhšie trvajúcou formou opatrovateľského kurzu.

Opatrovateľský kurz vo svojom obsahu a rozsahu je totožný v každej forme opatrovateľského kurzu. Žiadna z foriem opatrovateľského kurzu nie je nadradená tej druhej, každý kurz sa končí záverečnou skúškou a ku každému kurzu opatrovania je vystavovaný certifikát. Rozsah opatrovateľského kurzu v každej z jeho foriem je 230 vyučovacích hodín.

Opatrovateľský kurz a jeho cena 

Opatrovateľský kurz poskytujeme aj v spolupráci s úradmi práce, preto sa snažíme poskytovať zľavy, zvýhodnenia a akcie pre našich účastníkov kurzu.

Termíny a ceny opatrovateľského kurzu nájdete ONLINE 

Opatrovateľský kurz a podmienky získania zliav nájdete v sekcii ZĽAVY

V prípade, že by Váš úrad práce či zamestnávateľ požadoval zaslanie akreditácie či iných podkladov z našej strany, z dôvodu preplatenia kurzu, sme Vám plne k dispozícii. Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek požiadavkou k opatrovateľskému kurzu. Urobíme maximum možného.

Opatrovateľský kurz a jednoduché prihlásenie

Prihlásenie na opatrovateľský kurz sme sa snažili urobiť čo najjednoduchšie. Vy si môžete zvoliť spôsob, ktorý Vám vyhovuje:

Opatrovateľský kurz BM a jeho výhody

 • najkvalitnejšia a najrýchlejšia výuka opatrovateľského kurzu, výuka je realizovaná po dlhoročných skúsenostiach so vzdelávaním
 • výuka opatrovateľského kurzu už za 21 dní, chápeme, že nie každý má dostatok času na to, aby mohol absolvovať výuku opatrovateľského kurzu napr.dennou formou, preto sme akreditovali aj v súčasnosti najvyhľadávanejšiu formu opatrovateľského kurzu a to externú
 • učebné materiály na CD máte zdarma, videoprednášky poskytujeme pre všetkých účastníkov opatrovateľského kurzu, poskytujeme aj zameranie k záverečným skúška opatrovateľského kurzu. Na požiadanie naviac zabezpečíme za nízky poplatok sylaby v tlačenej podobe.
 • rozsah opatrovateľského kurzu je 230 vyučovacích hodín, opatrovateľský kurz tak spĺňa zákonné požiadavky na rekvalifikaciu na prácu opatrovateľky
 • celý obsah výuky v digitálnej podobe pre všetkých účastníkov opatrovateľského kurzu, prednášky a materiály Vám ostávajú aj po výuke z opatrovateľského kurzu BM
 • opatrovateľský kurz a všetky jeho formy sú akreditované MPSVaR SR
 • výuka opatrovateľského kurzu prebieha po celom území Slovenska, lektorský zbor opatrovateľského kurzu je miestny, to znamená, že na dvojjazyčnom území väčšina lektorov ovláda aj druhý jazyk
 • priebežné konzultácie z tém opatrovateľského kurzu s lektorským zborom
 • opatrovateľský kurz sa končí záverečnou skúškou po ktorej sa odovzdáva certifikát, ktorý môžete využiť v krajinách EÚ
 • certifikáty z opatrovateľského kurzu vystavujeme aj v NJ, TJ, AJ, FJ
 • účastník opatrovateľského kurzu môže získať zdarma knihu a CD Nemčina pre opatrovateľky
 • videa z opatrovateľského kurzu
 • fotogaléria z opatrovateľského kurzu
 • opatrovateľský kurz vykonávame na celom území Slovenska už niekoľko rokov a preškolili sme celé zariadenia sociálnych služieb, opatrovateľky miest a obcí, zúčastnili sa úspešne verejných obstarávaní, spolupracujeme s množstvo organizácií, sponzorsky vypomáhame tam kde je potrebné
 • kvalita opatrovateľského kurzu je pre nás veľmi podstatná, zariadenia sociálnych služieb to vedia, naši uchádzači tak majú pri hľadaní práce výhodu dobrej referencie

Opatrovateľský kurz a jeho časti

Teoretická časť opatrovateľského kurzu- venuje sa základným teoretickým poznatkov z problematiky opatrovania deti a dospelých

Praktická časť opatrovateľského kurzu- predvádzajú sa praktické úkony opatrovateliek lektorom opatrovateľského kurzu

Odborná stáž/Prax- praktické výkony v zazmluvnených zariadeniach sociálnych služieb

Záverečná skúška- pozostáva z písomného testu a ústnej odpovede, po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky a splnení ďalších podmienok získate certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania.

Opatrovateľský kurz a uplatnenie v praxi

Opatrovateľský kurz BM Agency Vás pripraví na všetky situácie, ktoré môžu v praktickej činnosti opatrovateliek vzniknúť. Poznatky a kvalifikáciu môžete uplatniť ako opatrovatelia či opatrovateľky pre sociálne zariadenia, obce, vlastnú zárobkovú činnosť, opatrovanie blízkych a podobne. Byť opatrovateľkou či opatrovateľom znamená mať naustále odhodlanie sa vzdelávať, prijímať spätnú väzbu, pracovať na komunikačných schopnostiach a neustále sa zlepšovať.

Kontakty

BM Centrum, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmcentrum.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.