Poslaním inštruktora sociálnej rehabilitácie je pomáhať postihnutým ľudom naučiť sa byť nezávislými a sebestačnými a tým im umožniť jednoduchšie sa začleniť do spoločnosti za pomoci špeciálnych metód, ktoré sa využívajú v sociálnej rehabilitácií.

Pre akých záujemcov je akreditovaný kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie najvhodnejší?

Akreditovaný kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie je vhodný predovšetkým  pre:

 • pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb,
 • individuálnych záujemcov s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorí si chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu,
 • sociálnych pracovníkov a pracovníkov v sociálnych službách, ktorí majú osobnostné predpoklady a vzťah k práci s ľudmi,
 • obce.

Rozsah a obsah kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie

Kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie trvá 155 vyučovacích hodín. V priebehu kurzu sa si budete postupne osvojovať nasledujúce teoretické ako aj praktické poznatky:

 • legislatíva v oblasti sociálnych služieb,
 • sociálna práca,
 • sociálna rehabilitácia,
 • teória a cvičenia,
 • sociálno-psychologický výcvik,
 • plán rozvoja osobnosti,
 • nácvik priestorovej orientácie,
 • nácvik používania pomôcok,
 • prax s klientmi v zariadení sociálnych služieb.

Miesta konania kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie

Kurzy inštruktora sociálnej rehabilitácie realizujeme na celom území Slovenska a vo všetkých formách štúdia. Na kurz Inštruktora sociálnej rehabilitacie sa môžete prihlásiť prostredníctvom Online prihlášky.

Viac o kurze Inštruktora sociálnej rehabilitácie

Kontakty

BM Centrum, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmcentrum.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.