Opatrovateľský kurz a ďalšie naše služby prinášame až do Vášho mesta za vynikajúce ceny a s množstvom výhod, bonusov a zliav  pre návštevníkov kurzu. Kurzy opatrovania prebiehajú v externej / diaľkovej – EFdennej – DF aj večernej – VF forme už do 20 dní! Termíny otvorenia opatrovateľského kurzu vo všetkých mestách máme každý mesiac.

REPAS z Úradu práce možete využiť na preplatenie opatrovateľského kurzu u nás. Stačí nás kontaktovať a vyplníme pre Vás potrebné tlačivá.

Prihláste sa na opatrovateľský kurz čo najskôr a získajte zľavu 15 € z ceny kurzovného, pokiaľ uhradíte aspoň zálohu za kurz najneskôr 7 dní pred začatím kurzu!!! Registrovaným na Úrade práce poskytujeme zľavu 10 €. 

Opatrovateľský kurz aj vo vašom meste

Miesto opatrovateľského kurzu Termín opatrovateľského kurzu Cenník opatrovateľského kurzu Informácia o opatrovateľskom kurze Prihlásenie
Bánovce nad Bebravou 15.12.2022 119 - 289 € Zľava 15€ do 08.12.2022 Prihláste sa
Bánovce nad Bebravou 12.01.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 05.01.2023 Prihláste sa
Banská Bystrica* 22.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 06.12.2022.
Prihláste sa
Banská Bystrica 06.12.2022 119 - 309 € Prihlásenie možné do 06.12.2022 o 11:00 hod. Prihláste sa
Bardejov 08.12.2022 119 - 309 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Bardejov 21.12.2022 119 - 309 € Zľava 15€ do 14.12.2022 Prihláste sa
Bratislava* 28.11.2022 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 08.12.2022.
Prihláste sa
Bratislava 12.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.12.2022 Prihláste sa
Brezno* 22.11.2022 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 06.12.2022.
Prihláste sa
Brezno 06.12.2022 119 - 299 € Prihlásenie možné do 06.12.2022 o 11:00 hod. Prihláste sa
Bytča* 30.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 14.12.2022.
Prihláste sa
Bytča 14.12.2022 119 - 309 € Zľava 15€ do 07.12.2022 Prihláste sa
Čadca* 30.11.2022 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 14.12.2022.
Prihláste sa
Čadca 14.12.2022 119 - 299 € Zľava 15€ do 07.12.2022 Prihláste sa
Detva* 22.11.2022 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 06.12.2022.
Prihláste sa
Detva 06.12.2022 119 - 319 € Prihlásenie možné do 06.12.2022 o 11:00 hod. Prihláste sa
Dolný Kubín 02.12.2022 119 - 289 € Kurz začína 02.12.2022 o 16:00 hod. Prihláste sa
Dolný Kubín 15.12.2022 119 - 289 € Zľava 15€ do 08.12.2022 Prihláste sa
Dubnica nad Váhom 15.12.2022 119 - 299 € Zľava 15€ do 08.12.2022 Prihláste sa
Dubnica nad Váhom 12.01.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 05.01.2023 Prihláste sa
Dunajská Streda* 28.11.2022 119 - 289 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 08.12.2022.
Prihláste sa
Dunajská Streda 12.12.2022 119 - 289 € Zľava 15€ do 05.12.2022 Prihláste sa
Galanta* 29.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 09.12.2022.
Prihláste sa
Galanta 13.12.2022 119 - 309 € Zľava 15€ do 06.12.2022 Prihláste sa
Handlová 06.12.2022 119 - 289 € Prihlásenie možné do 06.12.2022 o 12:30 hod. Prihláste sa
Handlová 20.12.2022 119 - 289 € Zľava 15€ do 13.12.2022 Prihláste sa
Hlohovec* 29.11.2022 119 - 289 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 09.12.2022.
Prihláste sa
Hlohovec 13.12.2022 119 - 289 € Zľava 15€ do 06.12.2022 Prihláste sa
Holíč* 29.11.2022 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 09.12.2022.
Prihláste sa
Holíč 13.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.12.2022 Prihláste sa
Humenné* 25.11.2022 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 13.12.2022.
Prihláste sa
Humenné 09.12.2022 119 - 299 € Zľava 15€ do 02.12.2022 Prihláste sa
Kežmarok* 24.11.2022 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 07.12.2022.
Prihláste sa
Kežmarok 08.12.2022 119 - 299 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Košice 08.12.2022 119 - 319 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 13:30 hod. Prihláste sa
Košice 21.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.12.2022 Prihláste sa
Kráľovský Chlmec 09.12.2022 119 - 289 € Zľava 15€ do 02.12.2022 Prihláste sa
Kráľovský Chlmec 21.12.2022 119 - 289 € Zľava 15€ do 14.12.2022 Prihláste sa
Levice* 22.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.12.2022.
Prihláste sa
Levice 05.12.2022 119 - 309 € Prihlásenie možné do 05.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Levoča* 24.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 07.12.2022.
Prihláste sa
Levoča 08.12.2022 119 - 309 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 02.12.2022 119 - 319 € Kurz začína 02.12.2022 o 16:00 hod. Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 15.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.12.2022 Prihláste sa
Malacky* 28.11.2022 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 08.12.2022.
Prihláste sa
Malacky 12.12.2022 119 - 299 € Zľava 15€ do 05.12.2022 Prihláste sa
Martin* 30.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 14.12.2022.
Prihláste sa
Martin 14.12.2022 119 - 309 € Zľava 15€ do 07.12.2022 Prihláste sa
Michalovce* 25.11.2022 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 13.12.2022.
Prihláste sa
Michalovce 09.12.2022 119 - 299 € Zľava 15€ do 02.12.2022 Prihláste sa
Myjava 15.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.12.2022 Prihláste sa
Myjava 12.01.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.01.2023 Prihláste sa
Námestovo 02.12.2022 119 - 319 € Kurz začína 02.12.2022 o 16:00 hod. Prihláste sa
Námestovo 15.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.12.2022 Prihláste sa
Nitra* 22.11.2022 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.12.2022.
Prihláste sa
Nitra 05.12.2022 119 - 299 € Prihlásenie možné do 05.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom 15.12.2022 119 - 299 € Zľava 15€ do 08.12.2022 Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom 12.01.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 05.01.2023 Prihláste sa
Nové Zámky* 22.11.2022 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.12.2022.
Prihláste sa
Nové Zámky 05.12.2022 119 - 299 € Prihlásenie možné do 05.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Partizánske 06.12.2022 119 - 299 € Prihlásenie možné do 06.12.2022 o 12:30 hod. Prihláste sa
Partizánske 20.12.2022 119 - 299 € Zľava 15€ do 13.12.2022 Prihláste sa
Pezinok* 28.11.2022 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 08.12.2022.
Prihláste sa
Pezinok 12.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.12.2022 Prihláste sa
Piešťany* 29.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 09.12.2022.
Prihláste sa
Piešťany 13.12.2022 119 - 309 € Zľava 15€ do 06.12.2022 Prihláste sa
Poprad* 24.11.2022 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 07.12.2022.
Prihláste sa
Poprad 08.12.2022 119 - 299 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Považská Bystrica* 30.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 14.12.2022.
Prihláste sa
Považská Bystrica 14.12.2022 119 - 309 € Zľava 15€ do 07.12.2022 Prihláste sa
Prievidza 06.12.2022 119 - 299 € Prihlásenie možné do 06.12.2022 o 12:30 hod. Prihláste sa
Prievidza 20.12.2022 119 - 299 € Zľava 15€ do 13.12.2022 Prihláste sa
Púchov 15.12.2022 119 - 309 € Zľava 15€ do 08.12.2022 Prihláste sa
Púchov 12.01.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 05.01.2023 Prihláste sa
Rajecké Teplice* 30.11.2022 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 14.12.2022.
Prihláste sa
Rajecké Teplice 14.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 07.12.2022 Prihláste sa
Rožňava 08.12.2022 119 - 289 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Rožňava 21.12.2022 119 - 289 € Zľava 15€ do 14.12.2022 Prihláste sa
Ružomberok 02.12.2022 119 - 319 € Kurz začína 02.12.2022 o 16:00 hod. Prihláste sa
Ružomberok 15.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.12.2022 Prihláste sa
Sabinov 08.12.2022 119 - 285 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Sabinov 21.12.2022 119 - 285 € Zľava 15€ do 14.12.2022 Prihláste sa
Senec* 28.11.2022 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 08.12.2022.
Prihláste sa
Senec 12.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.12.2022 Prihláste sa
Senica* 29.11.2022 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 09.12.2022.
Prihláste sa
Senica 13.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.12.2022 Prihláste sa
Sereď* 29.11.2022 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 09.12.2022.
Prihláste sa
Sereď 13.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.12.2022 Prihláste sa
Skalica* 29.11.2022 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 09.12.2022.
Prihláste sa
Skalica 13.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.12.2022 Prihláste sa
Spišská Nová Ves* 24.11.2022 119 - 295 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 07.12.2022.
Prihláste sa
Spišská Nová Ves 08.12.2022 119 - 295 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Stará Ľubovňa* 24.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 07.12.2022.
Prihláste sa
Stará Ľubovňa 08.12.2022 119 - 309 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Stropkov 08.12.2022 119 - 299 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 15:00 hod. Prihláste sa
Stropkov 22.12.2022 119 - 299 € Zľava 15€ do 15.12.2022 Prihláste sa
Svidník 08.12.2022 119 - 299 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 15:00 hod. Prihláste sa
Svidník 22.12.2022 119 - 299 € Zľava 15€ do 15.12.2022 Prihláste sa
Topoľčany* 22.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.12.2022.
Prihláste sa
Topoľčany 05.12.2022 119 - 309 € Prihlásenie možné do 05.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Trebišov* 25.11.2022 119 - 305 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 13.12.2022.
Prihláste sa
Trebišov 09.12.2022 119 - 305 € Zľava 15€ do 02.12.2022 Prihláste sa
Trenčín 15.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.12.2022 Prihláste sa
Trenčín 12.01.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.01.2023 Prihláste sa
Trnava* 29.11.2022 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 09.12.2022.
Prihláste sa
Trnava 13.12.2022 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.12.2022 Prihláste sa
Turčianske Teplice* 30.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 14.12.2022.
Prihláste sa
Turčianske Teplice 14.12.2022 119 - 309 € Zľava 15€ do 07.12.2022 Prihláste sa
Veľké Kapušany 09.12.2022 119 - 289 € Zľava 15€ do 02.12.2022 Prihláste sa
Veľké Kapušany 21.12.2022 119 - 289 € Zľava 15€ do 14.12.2022 Prihláste sa
Veľký Krtíš 08.12.2022 119 - 305 € Prihlásenie možné do 08.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Veľký Krtíš 21.12.2022 119 - 305 € Zľava 15€ do 14.12.2022 Prihláste sa
Vranov nad Topľou* 25.11.2022 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 13.12.2022.
Prihláste sa
Vranov nad Topľou 09.12.2022 119 - 299 € Zľava 15€ do 02.12.2022 Prihláste sa
Žiar nad Hronom* 22.11.2022 119 - 315 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 06.12.2022.
Prihláste sa
Žiar nad Hronom 06.12.2022 119 - 315 € Prihlásenie možné do 06.12.2022 o 11:00 hod. Prihláste sa
Žilina* 30.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 14.12.2022.
Prihláste sa
Žilina 14.12.2022 119 - 309 € Zľava 15€ do 07.12.2022 Prihláste sa
Zlaté Moravce* 22.11.2022 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.12.2022.
Prihláste sa
Zlaté Moravce 05.12.2022 119 - 309 € Prihlásenie možné do 05.12.2022 o 14:30 hod. Prihláste sa
Zvolen* 22.11.2022 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 06.12.2022.
Prihláste sa
Zvolen 06.12.2022 119 - 319 € Prihlásenie možné do 06.12.2022 o 11:00 hod. Prihláste sa

*Do otvoreného kurzu opatrovania je možné pristúpiť.

Cenník platný od 12.09.2022.

Na opatrovateľský kurz sa môžete pohodlne prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára. Ponuku miest konania opatrovateľských kurzov neustále rozširujeme. Ak máte záujem o konanie kurzu vo Vašom meste neváhajte nás kontaktovať.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774