Opatrovateľský kurz a ďalšie naše služby prinášame až do Vášho mesta za vynikajúce ceny a s množstvom výhod, bonusov a zliav  pre návštevníkov kurzu. Kurzy opatrovania prebiehajú v externej / diaľkovej – EFdennej – DF aj večernej – VF forme! Termíny otvorenia opatrovateľského kurzu vo všetkých mestách máme každý mesiac.

REPAS z Úradu práce možete využiť na preplatenie opatrovateľského kurzu u nás. Stačí nás kontaktovať a vyplníme pre Vás potrebné tlačivá.

Prihláste sa na opatrovateľský kurz čo najskôr a získajte zľavu 15 € z ceny kurzovného, pokiaľ uhradíte aspoň zálohu za kurz najneskôr 7 dní pred začatím kurzu!!! Registrovaným na Úrade práce poskytujeme zľavu 10 €. 

Opatrovateľský kurz aj vo vašom meste

Miesto opatrovateľského kurzu Termín opatrovateľského kurzu Cenník opatrovateľského kurzu Informácia o opatrovateľskom kurze Prihlásenie
Bánovce nad Bebravou 15.06.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 08.06.2023 Prihláste sa
Bánovce nad Bebravou 29.06.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 22.06.2023 Prihláste sa
Banská Bystrica 06.06.2023 119 - 309 € Prihlásenie možné do 06.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Banská Bystrica 20.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 13.06.2023 Prihláste sa
Bardejov 08.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Bardejov 22.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 15.06.2023 Prihláste sa
Bratislava* 29.05.2023 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 07.06.2023.
Prihláste sa
Bratislava 12.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.06.2023 Prihláste sa
Brezno 06.06.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 06.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Brezno 20.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 13.06.2023 Prihláste sa
Bytča* 18.05.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.06.2023.
Prihláste sa
Bytča 14.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 07.06.2023 Prihláste sa
Čadca* 18.05.2023 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.06.2023.
Prihláste sa
Čadca 14.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 07.06.2023 Prihláste sa
Detva 06.06.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 06.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Detva 20.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.06.2023 Prihláste sa
Dolný Kubín 15.06.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 08.06.2023 Prihláste sa
Dolný Kubín 29.06.2023 319 - 199 € Zľava 15€ do 22.06.2023 Prihláste sa
Dubnica nad Váhom 15.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 08.06.2023 Prihláste sa
Dubnica nad Váhom 29.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 22.06.2023 Prihláste sa
Dunajská Streda* 29.05.2023 119 - 289 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 07.06.2023.
Prihláste sa
Dunajská Streda 12.06.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 05.06.2023 Prihláste sa
Galanta* 30.05.2023 119 - 309 € Kurz začína 30.05.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Galanta 13.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 06.06.2023 Prihláste sa
Handlová 06.06.2023 119 - 289 € Prihlásenie možné do 06.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Handlová 20.06.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 13.06.2023 Prihláste sa
Hlohovec* 30.05.2023 119 - 289 € Kurz začína 30.05.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Hlohovec 13.06.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 06.06.2023 Prihláste sa
Holíč* 30.05.2023 119 - 319 € Kurz začína 30.05.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Holíč 13.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.06.2023 Prihláste sa
Humenné 09.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 02.06.2023 Prihláste sa
Humenné 23.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 16.06.2023 Prihláste sa
Kežmarok* 29.05.2023 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 02.06.2023.
Prihláste sa
Kežmarok 08.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Košice* 25.05.2023 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 08.06.2023.
Prihláste sa
Košice 08.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Košice 22.06.2023 319 - 229 € Zľava 15€ do 15.06.2023 Prihláste sa
Kráľovský Chlmec* 26.05.2023 119 - 289 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 13.06.2023.
Prihláste sa
Kráľovský Chlmec 09.06.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 02.06.2023 Prihláste sa
Levice 05.06.2023 119 - 309 € Prihlásenie možné do 05.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Levice 19.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 12.06.2023 Prihláste sa
Levoča* 29.05.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 02.06.2023.
Prihláste sa
Levoča 08.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 15.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.06.2023 Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 29.06.2023 319 - 229 € Zľava 15€ do 22.06.2023 Prihláste sa
Malacky* 29.05.2023 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 07.06.2023.
Prihláste sa
Malacky 12.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 05.06.2023 Prihláste sa
Martin* 18.05.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.06.2023.
Prihláste sa
Martin 14.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 07.06.2023 Prihláste sa
Michalovce 09.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 02.06.2023 Prihláste sa
Michalovce 23.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 16.06.2023 Prihláste sa
Myjava 15.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.06.2023 Prihláste sa
Myjava 29.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.06.2023 Prihláste sa
Námestovo 15.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.06.2023 Prihláste sa
Námestovo 29.06.2023 319 - 229 € Zľava 15€ do 22.06.2023 Prihláste sa
Nitra 05.06.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 05.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Nitra 19.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 12.06.2023 Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom 15.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 08.06.2023 Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom 29.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 22.06.2023 Prihláste sa
Nové Zámky 05.06.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 05.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Nové Zámky 19.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 12.06.2023 Prihláste sa
Partizánske 06.06.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 06.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Partizánske 20.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 13.06.2023 Prihláste sa
Pezinok* 29.05.2023 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 07.06.2023.
Prihláste sa
Pezinok 12.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.06.2023 Prihláste sa
Piešťany* 30.05.2023 119 - 309 € Kurz začína 30.05.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Piešťany 13.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 06.06.2023 Prihláste sa
Poprad* 29.05.2023 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 02.06.2023.
Prihláste sa
Poprad 08.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Považská Bystrica* 18.05.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.06.2023.
Prihláste sa
Považská Bystrica 14.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 07.06.2023 Prihláste sa
Prievidza 06.06.2023 119 - 299 € Prihlásenie možné do 06.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Prievidza 20.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 13.06.2023 Prihláste sa
Púchov 15.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 08.06.2023 Prihláste sa
Púchov 29.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 22.06.2023 Prihláste sa
Rajecké Teplice* 18.05.2023 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.06.2023.
Prihláste sa
Rajecké Teplice 14.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 07.06.2023 Prihláste sa
Rožňava 08.06.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Rožňava 22.06.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 15.06.2023 Prihláste sa
Ružomberok 15.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.06.2023 Prihláste sa
Ružomberok 29.06.2023 319 - 229 € Zľava 15€ do 22.06.2023 Prihláste sa
Sabinov 08.06.2023 119 - 285 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Sabinov 22.06.2023 119 - 285 € Zľava 15€ do 15.06.2023 Prihláste sa
Senec* 29.05.2023 119 - 319 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 07.06.2023.
Prihláste sa
Senec 12.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 05.06.2023 Prihláste sa
Senica* 30.05.2023 119 - 319 € Kurz začína 30.05.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Senica 13.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.06.2023 Prihláste sa
Sereď* 30.05.2023 119 - 319 € Kurz začína 30.05.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Sereď 13.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.06.2023 Prihláste sa
Skalica* 30.05.2023 119 - 319 € Kurz začína 30.05.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Skalica 13.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.06.2023 Prihláste sa
Spišská Nová Ves* 29.05.2023 119 - 295 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 02.06.2023.
Prihláste sa
Spišská Nová Ves 08.06.2023 119 - 295 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Stará Ľubovňa* 29.05.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 02.06.2023.
Prihláste sa
Stará Ľubovňa 08.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Stropkov* 26.05.2023 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 09.06.2023.
Prihláste sa
Stropkov 08.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Svidník* 26.05.2023 119 - 299 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 09.06.2023.
Prihláste sa
Svidník 08.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Topoľčany 05.06.2023 119 - 309 € Prihlásenie možné do 05.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Topoľčany 19.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 12.06.2023 Prihláste sa
Trebišov 09.06.2023 119 - 305 € Zľava 15€ do 02.06.2023 Prihláste sa
Trebišov 23.06.2023 119 - 305 € Zľava 15€ do 16.06.2023 Prihláste sa
Trenčín 15.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.06.2023 Prihláste sa
Trenčín 29.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 22.06.2023 Prihláste sa
Trnava* 30.05.2023 119 - 319 € Kurz začína 30.05.2023 o 14:00 hod. Prihláste sa
Trnava 13.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 06.06.2023 Prihláste sa
Turčianske Teplice* 18.05.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.06.2023.
Prihláste sa
Turčianske Teplice 14.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 07.06.2023 Prihláste sa
Veľké Kapušany* 26.05.2023 119 - 289 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 13.06.2023.
Prihláste sa
Veľké Kapušany 09.06.2023 119 - 289 € Zľava 15€ do 02.06.2023 Prihláste sa
Veľký Krtíš 08.06.2023 119 - 305 € Zľava 15€ do 01.06.2023 Prihláste sa
Veľký Krtíš 22.06.2023 119 - 305 € Zľava 15€ do 15.06.2023 Prihláste sa
Vranov nad Topľou 09.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 02.06.2023 Prihláste sa
Vranov nad Topľou 23.06.2023 119 - 299 € Zľava 15€ do 16.06.2023 Prihláste sa
Žiar nad Hronom 06.06.2023 119 - 315 € Prihlásenie možné do 06.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Žiar nad Hronom 20.06.2023 119 - 315 € Zľava 15€ do 13.06.2023 Prihláste sa
Žilina* 18.05.2023 119 - 309 € Kurz začal, môžete pristúpiť do 05.06.2023.
Prihláste sa
Žilina 14.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 07.06.2023 Prihláste sa
Zlaté Moravce 05.06.2023 119 - 309 € Prihlásenie možné do 05.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Zlaté Moravce 19.06.2023 119 - 309 € Zľava 15€ do 12.06.2023 Prihláste sa
Zvolen 06.06.2023 119 - 319 € Prihlásenie možné do 06.06.2023 o 14:30 hod. Prihláste sa
Zvolen 20.06.2023 119 - 319 € Zľava 15€ do 13.06.2023 Prihláste sa

*Do otvoreného kurzu opatrovania je možné pristúpiť.

Cenník platný od 12.09.2022.

Na opatrovateľský kurz sa môžete pohodlne prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára. Ponuku miest konania opatrovateľských kurzov neustále rozširujeme. Ak máte záujem o konanie kurzu vo Vašom meste neváhajte nás kontaktovať.

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Legionárska 25, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.